Komposiittiterassi, puuterassi vs. Ikiterassi ​

Terassimateriaaleina puu ja komposiitti ovat olleet pidempään markkinoilla, mutta näiden materiaalien rinnalle Ikiterassi on tuonut mahdollisuuden rakentaa terassin korkealaatuisista keraamisista laatoista. Terassia suunniteltaessa kannattaakin eri terassimateriaalien ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin tutustua. 

Kun eri terassimateriaaleja vertaillaan keskenään, on vertailuun otettava mukaan niin terassin kestävyys, helppokäyttöisyys kuin huoltovaatimukset. Toki myös kustannukset vaikuttavat osaltaan siihen, mikä vaihtoehdoista on varteenotettavin käyttökohdetta ja toiveita ajatellen. 

Komposiittiterassi, Puuterassi vs. Ikiterassi

 

Komposiittiterassi

Kyllästetty- / lämpökäsitelty puu

Ikiterassin Keraaminen laatta

Voidaan pestä painepesurilla

Ei

Ei

Kyllä

Vaatii vuosittaista käsittelyä UV-suojalla / kyllästettä jos haluaa pitää sen uuden veroisena

Kyllä

Kyllä

Ei

Pestään kemikaaleilla /  maalarin pesulla homeenpoistolla

Kyllä

Ei

Ei

Kutistuu ja paisuu  säävaihtelun mukaan 

Kyllä

Ei

Ei

Korkein liukkauden estoluokka R11

Ei

Ei

Kyllä

Haalistuu auringossa

Kyllä

Kyllä

Ei

Kehittää home pilkkuja ja läikkiä varjossa

Kyllä

Ei

Ei

Altis naarmuuntumiselle

Kyllä

Kyllä

Ei

Kehittää sammalta

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Voidaan poistaa lunta ja jäätä  vahingoittamatta

Ei

Ei

Kyllä

Voidaan asentaa lämmityksellä 

Ei

Ei

Kyllä

Värjäytyy, lehdistä viinistä yms

Kyllä

Kyllä

Ei

Voidaan kierrättää 100%

Ei

Ei

Kyllä

Omaa jälleenmyyntiarvon

Ei

Ei

Kyllä

Pinta hilseilee/tikkuja

Kyllä

Kyllä

Ei

Komposiitti, puu vai keraamiset laatat

Komposiittiterassista ja puukomposiitista puhutaan usein rinnakkain. Puukomposiitti on puun ja muovin yhdistelmä, jonka tavoitteena on maksimoida puun sekä muovin hyvät ominaisuudet ja minimoida huonot ominaisuudet. Todellisuudessa kuitenkin markkinoilla myytävät komposiittiterassit eivät useinkaan ole puukomposiitteja, vaan jostakin muusta yhdistelmästä valmistettuja terassimateriaaleja. Puun sijaan muovin rinnalla käytetään esimerkiksi olkia, laminaattijätettä tai pahvia. Myös komposiittiterasseissa käytettävät muovit ja niiden ominaisuudet eroavat toisistaan. Esimerkiksi edullisin muovi, polypropeeni pehmenee auringon lämmössä ja tämä ominaisuus on huomioitava, jos terassimateriaaliksi valitaan komposiitti.

Suomessa puu on ollut rakennusmateriaalina jo vuosikausia. Luonnonmateriaalina puu on näyttävä ja sopii hyvin skandinaaviseen tyyliin. Puun laadusta riippuu, kuinka hyvin terassi kestää vaihtelevat sääolot. Ilman kyllästämistä sekä käsittelyä puuta uhkaavat home-ja lahottajasienet sekä sinistyminen. Tästä syystä terassiin on aina valittava kyllästetty tai lämpökäsitelty puu ja varmistettava, että puun laatukriteerit täyttyvät. Puuterassia rakentaessa on myös huomioitava, että puu kutistuu kuivuessaan.

Ikiterassin keraamiset laatat ovat kestäviä ja säilyttävät muotonsa sekä ulkonäkönsä sääolosuhteista riippumatta. Betoni- tai ­ki­vi­laa­ttaan sekä muihin terassimateriaaleihin verrattuna keraamiset laatat ovat ennen kaikkea helppohoitoisia. Ikiterassin laatat ovat italialaisia Marazzin keraamisia terassilaattoja. Ikiterassin keraamiset laatat ovat aina korkealaatuisia, jolloin rakentajat tarvitsee vain valita tyyliltään sopiva laatta terassilleen. Laattojen pintakuvioksi voidaan valita kivi, puu, betoni tai marmori riippuen terassin toivotusta yleisilmeestä. Myös keraamisilla laatoilla saadaan näin ollen luotua täydellisesti suomalaiseen maisemaan sopiva terassikokonaisuus.

Terassimateriaalien kustannukset

Terassimateriaalien kustannuksissa on toki myös eroja. Puu- tai komposiittiterassin hinta asennuksineen liikkuu suunnilleen 120–240 €/m2 tienoilla. Ikiterassin hinnat taas ovat kohteesta riippuen 140-320 €/m2. Vaikka joissain kohteissa Ikiterassin hinta nousee muista terassimateriaaleista rakennettuja terasseja korkeammaksi, on hyvä muistaa, että terassin kustannuksiin pidemmällä tähtäimellä vaikuttavat myös terassin käyttöikä sekä kunnossapitokustannukset. Puu- ja komposiittiterassin kustannuksiin tulisikin laskea mukaan myös vuosittain käytettävien suoja-aineiden ja puhdistusaineiden hinnat. Näin ollen voidaan todeta, että Ikiterassin kestävyys sekä olemattomat huoltovaatimukset tekevät siitä kaikista kustannustehokkaimman vaihtoehdon.

Tarkoitukseen sopiva terassimateriaali

Riippuen rakennuskohteesta voi kriteerit terassimateriaalista vaihdella. Useimmiten terassilta toivotaan pitkäikäisyyttä, helppohoitoisuutta, ekologisuutta ja tyylikästä ulkoasua. Parhaassa tapauksessa nämä kaikki kriteerit löytyvät yhdestä ja samasta terassimateriaalista. 

Kun otetaan huomioon komposiittiterassin, puuterassin sekä Ikiterassin ominaisuudet on näistä materiaaleista keraamiset laatat ehdottomasti kannattavin vaihtoehto terassin rakentamiseen. Ikiterassi on kestävä ja käytännöllinen. Lisäksi Ikiterassi pysyy kauniina vuodesta toiseen ilman aikaa vieviä käsittelyjä. Näin terassin rakentaja saa parhaan vastineen hankinnalleen. 

Suurin ero terassien kunnossapidossa

Suurin ero komposiittia, puuta ja Ikiterassin keraamisia laattoja vertaillessa tulee esiin näiden huollossa ja kunnossapidossa. Terassin rakentajan onkin siis ennen kaikkea tarpeellista tutustua minkälaista huoltoa eri terassimateriaalit vaativat rakentamisen jälkeisinä vuosina. 

Komposiittiterassin sekä puuterassin helppokäyttöisyys sekä ulkonäkö houkuttelevat. On kuitenkin tärkeää muistaa, että sekä komposiittiterassi että puuterassi vaativat säännöllistä huoltoa, jotta ne pysyisivät kauniina ja hyväkuntoisina. Sääolot kuluttavat ja vaikuttavat terassimateriaalin ilmeeseen. Koska komposiittiterassi sekä kyllästetystä puusta valmistettu terassi haalistuvat auringossa, täytyy terassin pinta käsitellä vuosittain UV-suojalla tai kyllästeillä. Lisäksi komposiittiterassin pesussa on käytettävä vahvempia kemikaaleja ja pinta käsiteltävä homeenpoistoaineilla, sillä komposiittiterassi kehittää homepilkkuja etenkin varjossa. 

Ikiterassin keraamiset laatat sitä vastoin eivät kulu, haalistu eivätkä naarmuunnu. Ikiterassin keraamisia laattoja ei itse asias­sa tar­vit­se huol­taa lain­kaan. Pelkkä pesu vedellä tai painepesurilla riit­tää, jolloin kemiallisia pesuaineita ei tarvita. Ikiterassin laatat eivät siis vaadi jatkuvaa öjyämistä tai muita hintavia huoltotoimenpiteitä. Laatat ovat myös irrotettavissa terassin huoltoa tai pylväiden säätöä varten.